เพราะ “ครัว” เป็นสถานที่ประกอบอาหาร ดังนั้น คุณควรใส่ใจเรื่องความสะอาดมากที่สุด และเนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่มีทั้งอาหารและความชื้น จึงเหมาะแก่การเจริญเติบโตและสะสมของเชื้อโรค ซึ่งจุดที่คุณควรให้ความสำคัญและทำความสะอาดอยู่เสมอ มีดังนี้

  1. ซิงค์ล้างจาน

เพราะวัตถุดิบ หรือเศษอาหาร จะต้องถูกนำมาล้าง ทำให้เป็นต้นเหตุของการก่อเชื้อโรคได้ง่าย คุณควรทำความสะอาดซิงค์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อาจจะใช้น้ำยาหรือผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะ หรือถ้าไม่มีจริงๆ อาจจะใช้เกลือหรือเบกกิ้งโซดาล้างฆ่าเชื้อโรคแทนได้

  1. ฟองน้ำและผ้าเช็ดจาน

ฟองน้ำและผ้าเช็ดจาน เป็นของที่ถูกใช้ซ้ำเป็นประจำ ทั้งอับชื้นและหมักหมม เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรค  คุณควรทำความสะอาดฟองน้ำและผ้าเช็ดจานทุกวัน โดยผ้าเช็ดจานควรเอาไปซักและอบหรือผึ่งให้แห้งสนิท ส่วนฟองน้ำคุณสามารถทำความสะอาดได้โดยนำไปอบในไมโครเวฟประมาณ 2 นาที

  1. ที่จับเปิดตู้และสวิตช์ไฟ

คนส่วนใหญ่อาจมองข้ามที่จับเปิดตู้และสวิตช์ไฟไป เพราะดูเหมือนไม่สกปรก แต่บริเวณไหนที่มีการสัมผัสบ่อยในแต่ละวัน บริเวณนั้นย่อมสกปรกเสมอ ซึ่งคุณควรเช็ดทำความสะอาดที่จับเปิดตู้ต่างๆ และสวิตช์ไฟด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อเป็นประจำ

  1. ถังขยะในครัว

ถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนถุงใส่ขยะในถังเป็นประจำ แต่ก็ใช่ว่าตัวถังจะไม่สกปรก และจะกลายเป็นแหล่งก่อเชื้อโรคชั้นดี คุณจึงควรนำถังขยะมาล้างทำความสะอาดและผึ่งให้แห้งเป็นประจำ