เงื่อนไขการบริการ การติดตั้งและงานซ่อม

เงื่อนไขการบริการการติดตั้งและงานซ่อม 1. ข้อกำหนดการติดตั้ง – การปฏิบัติงานต้องมีพื้นที่แนวราบขนาด 2-3 ตาราเมตร และมีความสูงจากพื้นถึงตัวสินค้าไม่เกิน 3 เมตร Read More